Принципи роботи в програмі "Чиж-Казна"

 «Чиж-Казна» - призначена для управління кошторисом, формування пакета документів для казначейства та обліку обігу грошових коштів у лімітах кошторису та угод. Різні режими роботи дозволять автоматизувати робочі місця одночасно декількох співробітників: економіст, бухгалтер-касир, заступник головного бухгалтера і головний бухгалтер. Ці основні принципи роботи програмі "Чиж-Казна" ми розкриємо нижче.

Досягнення цих цілей забезпечується за рахунок вирішення наступних основних завдань:
 1. забезпечення потреби бюджетних установ в грошових коштах:
 • підтримання оптимального розміру запасу грошових коштів;
 • усунення касових розривів (негативне сальдо на кінець періоду);
 • аналіз доступності коштів.
 1. оптимізація грошових потоків бюджетних організацій і установ:
 • календарне планування грошових коштів;
 • здійснення платежів в рамках бюджетних лімітів;
 • контроль кожного платежу (узгодження заявок на витрату);
 • управління договірними відносинами;
 • управління дебіторською заборгованістю;
 • управління кредиторською заборгованістю;
 • план-факторний аналіз календарного плану.

 

Функціональні можливості програми «Чиж-Казна»:

Програма «Чиж-Казна» здійснює управління кошторисом установи:
 • внесення тимчасового і постійного кошторису;
 • внесення змін до кошторису;
 • передача кошторису і змін до кошторису до Держказначейства України за допомогою транспортних файлів через Інтернет або на електронних носіях (флешка);
 • можливість побачити залишки за кошторисом на будь-яку дату;
 • формування та друк усіх звітів згідно діючих вимог Держказначейства України, а саме: кошторис, зведений кошторис, план асигнувань, план спеціального фонду, зведення показників, довідки про зміни.
Програма «Чиж-Казна» дозволяє формувати юридичні і фінансові зобов'язання та платіжні доручення:
 • створення юридичних зобов'язань з урахуванням всіх норм ведення юридичних зобов'язань;
 • формування фінансових зобов'язань на підставі юридичних зобов'язань;
 • формування платіжних доручень;
 • друк і запис на змінний носій всіх форм (юридичні, фінансові зобов'язання та платіжні доручення) який проводиться в форматі Управління Держказначейства України;
 • можлива передача пакета документів за допомогою СДО "Клієнт Казначейства - Казначейство".
У програмі «Чиж-Казна» здійснюється облік обігу грошових коштів:
 • внесення фінансування (дебет банку);
 • проведення сплачених платіжних доручень (кредит банку);
 • можливість побачити залишки на розрахункових рахунках на будь-яку дату;
 • друк наступних звітів:
  • Меморіальний ордер №2, №3
  • Картка аналітичного обліку касових видатків
  • Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань
  • Довідка по використанню бюджетних коштів
  • Довідка по виконанню угод
  • Оборотні відомості по обліку банку.
У програмі «Чиж-Казна» здійснюється облік договорів, які укладає організація:
 • облiк договорiв у розрiзi кпк, КЕКВ, кодiв CPV;
 • вiдстеження термінів постачання
 • відстежувати залишки по договору;
 • бачити рух за договорами;
 • вносити додаткові угоди (зменшувати або збільшувати суми договорів);
 • створювати юридичні зобов'язання;
 • експорт договорів, додаткових угод та актів на портал Е-ДАТА.

При зміні відповідного законодавства клієнт отримує нову версію Програми «Чиж-Казна» у максимально стислий термін.

В Програмі «Чиж-Казна» реалізовано експорт даних в програму «Фінансова звітність»:

 • імпорт кошторису та змін до нього,
 • імпорт фінансування та касових видатків для форм 2 та 4.

Додаткова функціональність програми «Чиж-Казна» для розпорядників бюджетних коштів:

 • Для головних розпорядників коштів, програма «Чиж-Казна» дозволяє створити Розподіл (друк і передачу в електронному вигляді для казначейства).
 • Після внесення в програму «Чиж-Казна» розрахункових рахунків головної і підвідомчих організацій можна внести кошторис, як для головної організації так і для всіх підвідомчих.
 • друк звітів для головної і підвідомчих організацій: кошторис, зведений кошторис, план асигнувань, зведення показників, розподіл показників, довідки про Зміни в розрізі КФК, КПОЛа і розрахункового рахунку;
 • передавати кошторис і довідки про Зміни в електронному вигляді для підвідомчих організацій і з підвідомчих в головну, для автоматизації процесу і прискорення передачі даних між організаціями;
 • формування звітів:
 1. «Аналіз фінансування установ» - звіт дозволяє на будь-яку дату проаналізувати  заплановані, фактичні та залишки коштів в розрізі КПК і КЕКВів;
 2. «Зведення змін по спец.фонду» - звіт дає можливість проаналізувати зміни по спеціальному фонду в розрізі КЕКВів по кожній підвідомчої організації  і також по КПК з накопиченням, або за певний період;
 3. "Бюджетні призначення", - звіт дає можливість проаналізувати зміни в розрізі КЕКВів по кожній підвідомчої організації а також по КПК з накопиченням, або за певний період по загальному та спеціальному фондам;
 4. "Виконання кошторису" – звіт формує данні помісячно або за певний період і відображає плани (за кошторисом з урахуванням змін), фінансування (скільки було профінансовано) та залишок (на яку суму є можливість профінансувати  підвідомчу організацію).
 5. "Заявка на фінансування" – формування заявки для замовлення певної кількості коштів в розрізі КЕКВів по потрібному КПК (відображає фінансування, виконання і відхилення).
 6. "Реєстр довідок" – звіт, в якому відображаються всі довідки по загальному або спеціальному фонду.
Крім того в програмі «Чиж-Казна» здійснюється 4 види контролю:
 1. Контроль кошторису, тобто контролюється взяття юридичних зобов'язань в рамках кошторису.
 2. Контроль договору: контролює взяття юридичних зобов'язань в рамках укладеного договору.
 3. Контроль юридичного зобов'язання. Цей контроль працює при створенні фінансових зобов'язань і платіжних доручень: програма не дає можливість взяти фінансове зобов'язання на суму більше ніж в юридичному.
 4. Контроль при створенні платіжних доручень: програма перевіряє наявність коштів на розрахунковому рахунку організації і попереджає про те, що на розрахунковому рахунку не вистачає грошей і не дає створити платіжне доручення.

Взаємодія Програми «Чиж-Казна» з іншими програмними комплексами. Програма ведення казначейського (банківського) обліку «Казна» дозволяє швидко і зручно здійснювати автоматизований облік грошових коштів і облік договорів для бюджетних установ та організацій України.

Ми пропонуємо Вам програму "Чиж-Казна" яка автоматизує казначейський облік, облік платіжок, фінансових зобов'язань, договорів, контроль виконання кошторису.

Замовляйте вже сьогодні:

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАШІ ПРОГРАМИ:

Тарифікація Меню-розкладка Зарплата Погосподарська книга (Домоволодіння) Чиж - бухгалтерія